692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Banki bez wynagrodzenia za korzystanie z kapitału!

W dniu 15 czerwca 2023 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-520/21 w którym przesądził jednoznacznie, że bankom nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału ! Argument banków, że będą dochodzić roszczeń od frankowiczów tytułem tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału został całkowicie i jednoznacznie obalony przez TSUE. Tym samym, oznacza to, że w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytowej konsument zasadniczo winien rozliczyć się wyłącznie z kwoty kapitału. Przykładowo jeśli konsument otrzymał […]

Czytaj dalej…

Umowa Getin Noble nieważna! Wygrywamy przed SO w Gorzowie Wlkp.

Miło nam poinformować, że w dniu 17 maja 2023 r. uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok w sprawie kredytu indeksowany do CHF p-ko Getin Noble Bank S.A. Wyrokiem z dnia 17 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. w składzie: sędzia Lidia Wieliczuk, wydał wyrok w którym: 1) zasądził od pozwanej Getin Noble Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów [xxx] łącznie kwotę 117.787 złotych […]

Czytaj dalej…

Umowa Nordea – Habitat nieważna! Wygrywamy przed SO w Poznaniu

Uzyskaliśmy kolejny wyrok ustalający nieważność umowy kredytowej powiązanej z walutą CHF ! Tym razem sprawa dotyczyła wzorca umownego stosowanego przez Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna (poprzednika prawna PKO BP S.A.) o nazwie kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat. W dniu 17 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu (sygn. akt: XVIII C 1833/22) ustalił nieważność umowy  nr  [xxx] o kredyt mieszkaniowy NORDEA -HABITAT zawartej […]

Czytaj dalej…

Wykreślenie hipoteki CHF po prawomocnej wygranej z bankiem

Miło nam poinformować, że wszystkie dotychczas złożone przez nas wnioski o wykreślenie hipoteki z nieruchomości po prawomocnej wygranej z bankiem w sprawie kredytu frankowego – zostały uwzględnione przez właściwe sądy rejonowe (tj. Sąd Rejonowy w Gryficach oraz Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie). Nie czekaliśmy więc na to aż bank wyda tzw. list mazalny (oświadczenie wyrażające zgodę na wykreślenie). Podstawą naszego wniosku do właściwego sądu rejonowego w którym prowadzona jest księga wieczysta dla danej nieruchomości […]

Czytaj dalej…

Nieważność spłaconego kredytu frankowego – wyrok SO w Szczecinie

Miło nam poinformować o kolejnym wyroku uzyskanym na rzecz frankowiczów, w całości uwzględniającym wniesione powództwo. Sprawa dotyczyła kredytu indeksowanego do waluty CHF, który został w całości spłacony przed wniesionym powództwem, w związku z czym sporządzony został pozew o zapłatę, którego podstawą prawną stanowiła przesłankowa nieważność umowy frankowej.  Wyrokiem z dnia 8 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Wydział Cywilny w sprawie przeciwko Bankowi Millennium Spółce Akcyjnej w Warszawie (sygn. […]

Czytaj dalej…

Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-520/21 korzystana dla frankowiczów – bankom nie przysługuje wynagrodzenie!

W dniu 16.02.2023 r. Rzecznik Generalny TSUE: Anthony Michael Collins wydał korzystną dla frankowiczów opinię w sprawie C-520/21, wskazując, że:  po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych; banki nie mają tego prawa (!) Jest to bardzo dobra wiadomość dla frankowiczów. Oznacza ona zatem, że podnoszone przez banki roszczenia z tytułu […]

Czytaj dalej…

Wstrzymanie płatności rat przeciwko Getin Noble Bank S.A. po ogłoszonej restrukturyzacji

Sąd Apelacyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie prowadzonej przez ten sąd pod sygn. akt I ACa 1409/22: udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredyty hipotecznego nr [xxx] indeksowanego do CHF z dnia [xxx] r., zawartej pomiędzy powodami a Getin Bank spółką akcyjną w Katowicach poprzez: a. wstrzymanie obowiązku dokonywania przez powodów spłaty rat kapitałowo – odsetkowych na zasadach […]

Czytaj dalej…

Czy umowę Euro Banku można unieważnić?

W umowach kredytowych stosowanych Euro Bank S.A. zawarte były następujące klauzule niedozwolone dotyczące indeksacji do waluty CHF: par. 1 ust. 4 umowy kredytu hipotecznego „Kwota Kredytu wyrażona w walucie obcej według kursu kupna waluty określonego w Tabeli obowiązującej w Banku na dzień sporządzenia Umowy wynosi 112.071,98 CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia […]

Czytaj dalej…

Umowa ING Banku Śląskiego nieważna !

radca prawny specjalizacje

Z przyjemnością mogliśmy poinformować Klientów o kolejnym korzystnym wyroku jaki uzyskaliśmy w sprawie frankowej. Wyrokiem z dnia 23 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 93/21)  w składzie Sędzia Małgorzata Gronowska – Plust: ustalił, że ustala, iż umowa o Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF nr [xxx] z dnia [xxx], zawarta pomiędzy pozwanym ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach a powodami […]

Czytaj dalej…

TSUE ponownie orzeka na korzyść frankowiczów

W dniu 8 września 2022 r. TSUE wydał kolejny istotny wyrok w sprawie frankowiczów w połączonych sprawach od C-80/21 do C-82/21. Kolejne pytania prejudycjalne przedstawione zostały przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie. Czego dotyczył wyrok TSUE z dnia 8 września 2022 r.? W wyroku z dnia 8 września 2022 r. TSUE zajął się kilkoma kwestiami. Zasadniczo wyroki te w dużej mierze stanowią powtórzenie już wcześniej […]

Czytaj dalej…