692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Umowa Ge Money nieważna – wygrywamy przed SO w Poznaniu

Z przyjemnością mogliśmy poinformować Klientów o kolejnym korzystnym wyroku jaki uzyskaliśmy w sprawie frankowej. Wyrokiem z dnia 24 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 423/20)  w składzie SSO Renata Pelz: ustalił, że Umowa Kredytu nr [xxx] zawarta w dniu [xxx] pomiędzy  [xxx] a GE Money Bank S.A. będącym poprzednikiem prawnym Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku jest nieważna; zasądził od pozwanego Banku […]

Czytaj dalej…