692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Czy bankom należy się waloryzacja kapitału?

Nieważność umowy kredytowej Ustalenie nieważności umowy kredytowej powiązanej z walutą CHF oznacza, że każdej ze stron przysługuje roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia, tzn. konsumentowi przysługuje roszczenie o zwrot całości kwot od dnia zawarcia umowy, z kolei bankowi przysługuje roszczenie o zwrot kwoty kapitału. Przykładowo jeśli suma wpłat frankowicza wynosi 220.000 zł, a kwota wypłaconego przez bank kapitału wynosiła 150.000 zł, to konsumentowi przysługuje roszczenie o zwrot kwoty […]

Czytaj dalej…