692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Umowa Ge Money Banku nieważna – wygrywamy przed SO w Poznaniu!

Miło nam poinformować, że w dniu 22 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, w sprawie o sygn. akt I C 2630/21, wydał wyrok w którym: 1) zasądził na rzecz każdego z powodów  kwotę po 50.486,22 zł (pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi: a) od kwoty 39.093,54 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) od dnia 17 […]

Czytaj dalej…

Co wynika z wyroku TSUE w sprawie C-19/20 dla frankowiczów?

W dniu 29 kwietnia 2021 r. TSUE po raz kolejny wypowiedział się w temacie kredytów frankowych w sprawie C-19/20. Omówienie wyroku, a także odpowiedzi na pytania kierowane przez klientów Kancelarii poniżej. I. Dlaczego TSUE po raz kolejny rozstrzygał sprawę dotyczącą kredytów frankowych, skoro zapadł już głośny wyrok w sprawie C-260/18 z dnia 3 października 2019 r.? Wyrok TSUE dotyczy kolejnego pytania prejudycjalnego zadanego przez Sąd Okręgowy […]

Czytaj dalej…