692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Prawomocna nieważność umowy Ge Money Bank przed SA w Poznaniu!

W dniu 29 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w składzie sędzia Małgorzata Kaźmierczak wydał wyrok w sprawie I ACa 911/22 p-ko Bank BPH S.A. w którym: I. zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 2. w ten sposób, że oddalił powództwo o zapłatę kwoty 56.064,82 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 27 stycznia 2023 r., a w pozostałym zakresie uchylił punkt 2. i umorzył postępowanie; II. oddalił apelację pozwanego w pozostałej […]

Czytaj dalej…