692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Wykreślenie hipoteki CHF po prawomocnej wygranej z bankiem

Miło nam poinformować, że wszystkie dotychczas złożone przez nas wnioski o wykreślenie hipoteki z nieruchomości po prawomocnej wygranej z bankiem w sprawie kredytu frankowego – zostały uwzględnione przez właściwe sądy rejonowe (tj. Sąd Rejonowy w Gryficach oraz Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie). Nie czekaliśmy więc na to aż bank wyda tzw. list mazalny (oświadczenie wyrażające zgodę na wykreślenie).

Podstawą naszego wniosku do właściwego sądu rejonowego w którym prowadzona jest księga wieczysta dla danej nieruchomości był wyrok sądu ze stwierdzeniem prawomocności. Wniosek składany jest na formularzu sądowym (KW-Wpis).

W naszej ocenie prawomocny wyrok sądu ustalający nieważność umowy kredytowej stanowi samodzielną podstawę do wykreślenia z księgi wieczystej wpisu hipoteki ustanowionej na rzecz banku.

Usunięcie rozbieżności między stanem rzeczywistym a stanem formalnoprawnym może nastąpić w każdym postępowaniu cywilnym, co oznacza, że może nastąpić w postępowaniu przed sądem wieczystoksięgowym.

Skoro umowa jest nieważna, co zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, to  hipoteka ustanowiona na rzecz banku winna podlegać wykreśleniu, skoro nie istnieje wierzytelność, która stanowiła podstawę wpisu hipoteki.

r.pr. Małgorzata Czarnik