692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Pozew banku o zwrot kapitału

Pozew banku o zwrot kapitału

Pozew banku o zwrot kapitału – uzyskaj pomoc W świecie prawa, finansów i nieruchomości wielu kredytobiorców musi stawić czoła skomplikowanym procesom związanym z kredytami we frankach szwajcarskich. W latach 2005-2011  banki na dużą skalę oferowały kredyty powiązane z walutą CHF (denominowane lub indeksowane do waluty CHF). Umowy te w zdecydowanej większości są unieważniane w sądach z uwagi na zawarte w tych umowach klauzule abuzywne. Duże grono kredytobiorców, zwanych frankowiczami, często stają […]

Czytaj dalej…

Prawomocna nieważność umowy Ge Money Bank przed SA w Poznaniu!

W dniu 29 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w składzie sędzia Małgorzata Kaźmierczak wydał wyrok w sprawie I ACa 911/22 p-ko Bank BPH S.A. w którym: I. zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 2. w ten sposób, że oddalił powództwo o zapłatę kwoty 56.064,82 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 27 stycznia 2023 r., a w pozostałym zakresie uchylił punkt 2. i umorzył postępowanie; II. oddalił apelację pozwanego w pozostałej […]

Czytaj dalej…

Wygrana z Bankiem BPH S.A. w sprawie spłaconego kredytu budowlano – hipotecznego CHF

W dniu 22 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie w składzie SSO Wojciech Machnicki wydał wyrok w sprawie spłaconego kredytu frankowego (sygn. akt: I C 1705/23 ) w którym: zasądził od pozwanego – Banku BPH SA w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 164 274,48 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery 48/100) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 kwietnia 2023 r.;  zasądził od pozwanego na rzecz powodów […]

Czytaj dalej…

Prawomocna wygrana z ING Bankiem Śląskim!

Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie uzyskaliśmy kolejny prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytowej. W dniu 16 maja 2024 Sąd Apelacyjny w Szczecinie w składzie SSA Tomasz Sobieraj, wydał prawomocny wyrok (sygn. akt I ACa 777/23) w sprawie p-ko ING Bank Śląski S.A. W wyniku procesu ustalona została prawomocnie nieważność umowy kredytowej, co oznacza, że Klienci nie są już związani kredytem frankowym, saldo zadłużenia całkowicie zredukowane […]

Czytaj dalej…

Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium S.A.!

Miło nam poinformować o prawomocnej wygranej z Bankiem Millennium. W dniu 25 kwietnia 2024 Sąd Apelacyjny w Szczecinie w składzie SSA Tomasz Sobieraj, wydał prawomocny wyrok (sygn. akt I ACa 765/23) ws. przeciwko Bankowi Millennium S.A., dot. wzorca umownego stosowanego przez Euro Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie został zmieniony poprzez dodanie przez Sąd Apelacyjny zarzutu zatrzymania. W wyniku prowadzonej sprawy na rzecz Klientów zasądzono: […]

Czytaj dalej…

Prawomocne zawieszenie płatności rat p-ko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku

radca prawny kórnik

Miło nam poinformować o kolejnym prawomocnym zabezpieczeniu p-ko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank. S.A.! Sąd Apelacyjny w Gdańsku w składzie SSA Jakub Rusiński (sygn. akt SA w Gdańsku: I ACz 200/24) uwzględnia zażalenie Kancelarii na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku i zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zabezpiecza roszczenie powodów o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego nr [xxx] indeksowanego do CHF z [xxx] zawartej […]

Czytaj dalej…

Umowa spłaconego kredytu Nordea – Habitat denominowana kursem CHF nieważna!

Miło nam poinformować, że w dniu 26 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie o sygn. akt I C 1658/21 p-ko PKO BP S.A. wydał wyrok w którym: zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 655.592,99 zł ( sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 5 sierpnia 2021 r. do dnia zapłaty, kosztami procesu obciążył w całości pozwanego […]

Czytaj dalej…

Prawomocna wygrana z syndykiem masy upadłości Getin Noble Bank S.A.

Miło nam poinformować o prawomocnej wygranej z syndykiem masy upadłości Getin Noble Bank S.A. Wyrokiem z dnia 21 lutego 2024 r. (sygn. akt I ACa 1698/23) Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację banku i tym samym wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie (sygn. akt I C 1365/20)  ustalający nieważność umowy kredytowej indeksowanej kursem CHF stał się prawomocny! W niniejszej sprawie upadłość banku ogłoszona została w toku postępowania […]

Czytaj dalej…

Wygrana z Bankiem Millennium przed SO w Poznaniu!

Miło nam poinformować o wygranej z Bankiem Millennium S.A. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. W dniu 29 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XVIII Cywilny w składzie SSO Anna Mikołajczak wydał wyrok (sygn. akt: XVIII C 168/23) w którym: 1. ustalił, że stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego nr [xxx] indeksowanego do CHF z dnia [xxx] zawartej pomiędzy powodami a Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie – wobec […]

Czytaj dalej…

Czy bankom należy się waloryzacja kapitału?

Nieważność umowy kredytowej Ustalenie nieważności umowy kredytowej powiązanej z walutą CHF oznacza, że każdej ze stron przysługuje roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia, tzn. konsumentowi przysługuje roszczenie o zwrot całości kwot od dnia zawarcia umowy, z kolei bankowi przysługuje roszczenie o zwrot kwoty kapitału. Przykładowo jeśli suma wpłat frankowicza wynosi 220.000 zł, a kwota wypłaconego przez bank kapitału wynosiła 150.000 zł, to konsumentowi przysługuje roszczenie o zwrot kwoty […]

Czytaj dalej…