692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Wstrzymanie płatności rat w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Niezmiernie miło nam poinformować, że uzyskaliśmy przed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wlkp. postanowienie pozwalające kredytobiorcy wstrzymać się z płatnością dalszych rat kredytowych wynikających z umowy indeksowanej do CHF.  Postanowienie o zabezpieczeniu wydane zostało niedługo po złożeniu pozwu w sprawie. Postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. w sprawie reprezentowanego przez nas Klienta, udzielił na nasz wniosek zabezpieczenia na czas trwania procesu poprzez: Wstrzymanie obowiązku dokonywania […]

Czytaj dalej…

Umowa Ge Money nieważna – wygrywamy przed SO w Poznaniu

Z przyjemnością mogliśmy poinformować Klientów o kolejnym korzystnym wyroku jaki uzyskaliśmy w sprawie frankowej. Wyrokiem z dnia 24 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 423/20)  w składzie SSO Renata Pelz: ustalił, że Umowa Kredytu nr [xxx] zawarta w dniu [xxx] pomiędzy  [xxx] a GE Money Bank S.A. będącym poprzednikiem prawnym Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku jest nieważna; zasądził od pozwanego Banku […]

Czytaj dalej…

Prawomocne ustalenie nieważności umowy Multiplan – wygrywamy z mBankiem!

Z radością informujemy o wygranej w sprawie przeciwko mbank S.A. Sprawa dotyczyła wzorca umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowanej kursem CHF, w treści której zawarte były następujące klauzule abuzywne: 1 ust. 3A umowy: Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi […]

Czytaj dalej…

Jak wygląda rozprawa w sprawie frankowej? O co może zapytać sąd?

ROZPRAWA FRANKOWA Jak wygląda rozprawa w sprawie frankowej? Jakie pytania mogą paść na rozprawie? Czy muszę być obecny na rozprawie? Takie pytania często zadają mi kredytobiorcy, dla których sprawa frankowa jest pierwszym doświadczeniem z rozprawą w sądzie. Poniżej odpowiedzi na frapujące kwestie. Czy muszę być obecny na rozprawie frankowej? Zasadniczo w sprawie w której domagamy się ustalenia nieważności całej umowy frankowej, lub też częściowej bezskuteczności umowy, pełnomocnicy kredytobiorców powołują […]

Czytaj dalej…

Nieważność umowy Getin Banku – kolejny wygrany wyrok na rzecz kredytobiorcy

Miło nam poinformować o kolejnym wygranym wyroku na rzecz Kredytobiorcy w sprawie prowadzonej przez Kancelarię Radcy Prawnego Małgorzaty Czarnik. Wyrokiem z dnia 16 września 2021 r. w sprawie o sygn. akt I C 1648/20 Sąd Okręgowy w Szczecinie w składzie SSO Tomasz Cegłowski wydał wyrok w którym: zasądził od pozwanej Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda [xxx] kwotę 284.046 (dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy czterdziestu sześciu) […]

Czytaj dalej…

Nieważność umowy mbanku Multiplan/CHF – wygrana kredytobiorcy

Z sukcesem zakończyliśmy postępowanie przed Sądem Okręgowym w Szczecinie w sprawie umowy waloryzowanej kursem CHF. Umowa uznana została przez sąd za nieważną, wskutek czego sąd zasądził całość dotychczas wpłaconych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Abuzywność klauzul indeksacyjnych do CHF w umowie „Multiplan” Sąd Okręgowy w Szczecinie potwierdził po raz kolejny, że klauzule stosowane przez BRE Bank Spółka Akcyjna (obecnie: mBank S.A.) w umowie o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych […]

Czytaj dalej…

Podział majątku wspólnego a kredyt hipoteczny

Mówi się, że „kredyt wiąże bardziej niż małżeństwo”. To żartobliwe powiedzenie nie bez przyczyny jednak ma bardzo wiele wspólnego z rzeczywistością. W trakcie rozwodu, albo też po orzeczeniu tego rozwodu zachodzi konieczność uregulowania kwestii majątkowych, w tym spraw związanych z nieruchomością obciążoną kredytem hipotecznym. Mimo orzeczenia rozwodu małżonkowie nadal mogą pozostać związani kredytem hipotecznym. Sąd w zakresie rozwodu uprawniony jest do rozwiązania małżeństwa, natomiast nie do rozwiązania umowy kredytowej. Przejęcie […]

Czytaj dalej…

Co wynika z wyroku TSUE w sprawie C-19/20 dla frankowiczów?

W dniu 29 kwietnia 2021 r. TSUE po raz kolejny wypowiedział się w temacie kredytów frankowych w sprawie C-19/20. Omówienie wyroku, a także odpowiedzi na pytania kierowane przez klientów Kancelarii poniżej. I. Dlaczego TSUE po raz kolejny rozstrzygał sprawę dotyczącą kredytów frankowych, skoro zapadł już głośny wyrok w sprawie C-260/18 z dnia 3 października 2019 r.? Wyrok TSUE dotyczy kolejnego pytania prejudycjalnego zadanego przez Sąd Okręgowy […]

Czytaj dalej…

Pozew frankowy – od czego zacząć?

radca prawny luboń

Pozew frankowy – od czego zacząć? Wielu konsumentów, którzy zawarli umowy o tzw. kredyt frankowy pozostaje niezdecydowanych albo zupełnie nieświadomych, co do możliwości dochodzenia roszczeń od banku w związku z wadami prawnymi umowy frankowej. Część z kolei obawia się rozprawy sądowej, albo też nie wie po prostu od czego zacząć i co należy przygotować, aby wszcząć sprawę przeciwko bankowi. Zebranie dokumentów W pierwszej kolejności należy zebrać dokumenty, a więc przede wszystkim umowę kredytową, regulamin […]

Czytaj dalej…

Uchwała SN w sprawie frankowiczów już wkrótce

Od wydania przełomowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie kredytu „frankowego” państwa Dziubaków z dnia 3 października 2019 r. upłynął już ponad rok. Na fali wyroku w sprawie Państwa Dziubaków, wielu frankowiczów ruszyło do sądów walcząc o swoje prawa, które gwarantuje Dyrektywa unijna 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Na gruncie wyroków sądów powszechnych powstały pewne rozbieżności w orzecznictwie, w szczególności w zakresie tego czy umowa zawierająca […]

Czytaj dalej…