692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Nadużycie prawa z gwarancji ubezpieczeniowej

radca prawny

Gwarancja ubezpieczeniowa udzielana jest na poczet zabezpieczenia prawidłowego wykonania kontraktu. Służy ona zabezpieczeniu interesów inwestora na wypadek gdyby wykonawca nienależycie wykonał swoje zobowiązanie. Gwarancja ubezpieczeniowa udzielana jest zazwyczaj „na pierwsze żądanie, bezwarunkowo i nieodwołalnie” co stanowi o wysokiej atrakcyjności tego typu zabezpieczenia z punktu widzenia inwestora. W przypadku zatem złożenia oświadczenia przez inwestora o nienależytym bądź niewykonaniu umowy przez wykonawcę umowy może on skorzystać z udzielonej na jego poczet […]

Czytaj dalej…

Wyczerpania prawa do programu komputerowego w internecie

radca prawny kórnik

Znaczenie pojęcia „wyczerpanie prawa” Pojęcie wyczerpanie prawa wydaje się sformułowaniem dość abstrakcyjnym. Warto zatem wyjaśnić co ono oznacza w zakresie prawa autorskiego i jakie ma ono znaczenie w obrocie gospodarczym. Pojęcie to wywodzi się z prawa niemieckiego i amerykańskiego. Pomimo, że w ustawie o prawie autorskim pojęcie to nie występuje wprost – ma ono ugruntowane znaczenie. Pojęcie wyczerpania prawa odnosi się do wprowadzania egzemplarza utworu do obrotu. Należy więc tu mieć na uwadze, że wyczerpanie […]

Czytaj dalej…