692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Prawomocne ustalenie nieważności umowy Multiplan – wygrywamy z mBankiem!

Z radością informujemy o wygranej w sprawie przeciwko mbank S.A. Sprawa dotyczyła wzorca umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowanej kursem CHF, w treści której zawarte były następujące klauzule abuzywne:

  • 1 ust. 3A umowy:

Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być rożna od podanej w niniejszym punkcie.

  • 11 ust. 4 umowy:

Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w składzie SSA Dariusz Rystał, SA Tomasz Żelazowski, SA Agnieszka Bednarek-Moraś, wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 641/21:

  1. oddalił apelację,
  2. obciążył bank kosztami zastępstwa procesowego.

Wyrok Sądu Apelacyjnego utrzymał zatem w całości wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie o sygn. akt I C 1595/20, w zakresie którego sąd:

  1. stwierdził, że umowa  kredytu hipotecznego jest nieważna;
  2. zasądził od banku na rzecz Powoda całość dochodzonych kwot,
  3. obciążył bank kosztami postępowania.

Co istotne sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez bank przed Sądem II instancji.

Wyrok jest prawomocny. Bank uprawniony jest jeszcze do wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadziła r.pr. Małgorzata Czarnik