692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Banki bez wynagrodzenia za korzystanie z kapitału!

W dniu 15 czerwca 2023 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-520/21 w którym przesądził jednoznacznie, że bankom nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału ! Argument banków, że będą dochodzić roszczeń od frankowiczów tytułem tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału został całkowicie i jednoznacznie obalony przez TSUE. Tym samym, oznacza to, że w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytowej konsument zasadniczo winien rozliczyć się wyłącznie z kwoty kapitału. Przykładowo jeśli konsument otrzymał […]

Czytaj dalej…

Umowa ING Banku Śląskiego nieważna !

radca prawny specjalizacje

Z przyjemnością mogliśmy poinformować Klientów o kolejnym korzystnym wyroku jaki uzyskaliśmy w sprawie frankowej. Wyrokiem z dnia 23 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 93/21)  w składzie Sędzia Małgorzata Gronowska – Plust: ustalił, że ustala, iż umowa o Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF nr [xxx] z dnia [xxx], zawarta pomiędzy pozwanym ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach a powodami […]

Czytaj dalej…

TSUE ponownie orzeka na korzyść frankowiczów

W dniu 8 września 2022 r. TSUE wydał kolejny istotny wyrok w sprawie frankowiczów w połączonych sprawach od C-80/21 do C-82/21. Kolejne pytania prejudycjalne przedstawione zostały przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie. Czego dotyczył wyrok TSUE z dnia 8 września 2022 r.? W wyroku z dnia 8 września 2022 r. TSUE zajął się kilkoma kwestiami. Zasadniczo wyroki te w dużej mierze stanowią powtórzenie już wcześniej […]

Czytaj dalej…

Wstrzymanie płatności rat w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Niezmiernie miło nam poinformować, że uzyskaliśmy przed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wlkp. postanowienie pozwalające kredytobiorcy wstrzymać się z płatnością dalszych rat kredytowych wynikających z umowy indeksowanej do CHF.  Postanowienie o zabezpieczeniu wydane zostało niedługo po złożeniu pozwu w sprawie. Postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. w sprawie reprezentowanego przez nas Klienta, udzielił na nasz wniosek zabezpieczenia na czas trwania procesu poprzez: Wstrzymanie obowiązku dokonywania […]

Czytaj dalej…

Umowa Ge Money nieważna – wygrywamy przed SO w Poznaniu

Z przyjemnością mogliśmy poinformować Klientów o kolejnym korzystnym wyroku jaki uzyskaliśmy w sprawie frankowej. Wyrokiem z dnia 24 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 423/20)  w składzie SSO Renata Pelz: ustalił, że Umowa Kredytu nr [xxx] zawarta w dniu [xxx] pomiędzy  [xxx] a GE Money Bank S.A. będącym poprzednikiem prawnym Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku jest nieważna; zasądził od pozwanego Banku […]

Czytaj dalej…

Prawomocne ustalenie nieważności umowy Multiplan – wygrywamy z mBankiem!

Z radością informujemy o wygranej w sprawie przeciwko mbank S.A. Sprawa dotyczyła wzorca umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowanej kursem CHF, w treści której zawarte były następujące klauzule abuzywne: 1 ust. 3A umowy: Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi […]

Czytaj dalej…

Znaczenie wyroku ws. Dziubaków dla frankowiczów.

Głośny wyrok w sprawie z powództwa Kamila Dziubak i Justyny Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce (C-260/18) wydany przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 3 października 2019 r. odbił się szerokim echem w mediach i nie bez powodu. Wyrok ten daje jasne wytyczne dla sądów krajowych co do rozstrzygania spraw frankowiczów, których ochrona jako konsumentów zagwarantowana jest na podstawie Dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. […]

Czytaj dalej…