692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Znaczenie wyroku ws. Dziubaków dla frankowiczów.

Głośny wyrok w sprawie z powództwa Kamila Dziubak i Justyny Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce (C-260/18) wydany przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 3 października 2019 r. odbił się szerokim echem w mediach i nie bez powodu. Wyrok ten daje jasne wytyczne dla sądów krajowych co do rozstrzygania spraw frankowiczów, których ochrona jako konsumentów zagwarantowana jest na podstawie Dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. […]

Czytaj dalej…