692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Czy umowę Euro Banku można unieważnić?

W umowach kredytowych stosowanych Euro Bank S.A. zawarte były następujące klauzule niedozwolone dotyczące indeksacji do waluty CHF: par. 1 ust. 4 umowy kredytu hipotecznego „Kwota Kredytu wyrażona w walucie obcej według kursu kupna waluty określonego w Tabeli obowiązującej w Banku na dzień sporządzenia Umowy wynosi 112.071,98 CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia […]

Czytaj dalej…