692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Wygrana z Bankiem Millennium przed SO w Poznaniu!

Miło nam poinformować o wygranej z Bankiem Millennium S.A. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. W dniu 29 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XVIII Cywilny w składzie SSO Anna Mikołajczak wydał wyrok (sygn. akt: XVIII C 168/23) w którym: 1. ustalił, że stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego nr [xxx] indeksowanego do CHF z dnia [xxx] zawartej pomiędzy powodami a Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie – wobec […]

Czytaj dalej…

Czy umowę Euro Banku można unieważnić?

W umowach kredytowych stosowanych Euro Bank S.A. zawarte były następujące klauzule niedozwolone dotyczące indeksacji do waluty CHF: par. 1 ust. 4 umowy kredytu hipotecznego „Kwota Kredytu wyrażona w walucie obcej według kursu kupna waluty określonego w Tabeli obowiązującej w Banku na dzień sporządzenia Umowy wynosi 112.071,98 CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia […]

Czytaj dalej…