692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Prawomocne zawieszenie płatności rat p-ko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku

radca prawny kórnik

Miło nam poinformować o kolejnym prawomocnym zabezpieczeniu p-ko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank. S.A.! Sąd Apelacyjny w Gdańsku w składzie SSA Jakub Rusiński (sygn. akt SA w Gdańsku: I ACz 200/24) uwzględnia zażalenie Kancelarii na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku i zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zabezpiecza roszczenie powodów o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego nr [xxx] indeksowanego do CHF z [xxx] zawartej […]

Czytaj dalej…

Prawomocne zawieszenie płatności rat p-ko syndykowi Getin Noble Bank S.A. w upadłości

Prawomocne zawieszenie płatności rat w sprawie przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości! Z wielką przyjemnością informujemy, że postanowieniem z dnia 10 października 2023 r. po wezwaniu i podjęciu postępowania z udziałem syndyka masy upadłości Getin Noble Bank Spółka Akcyjna w upadłości, Sąd Apelacyjny w Szczecinie udzielił na rzecz naszych Klientów zabezpieczenia w ten sposób, że: udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie, że nie istnieje między […]

Czytaj dalej…