692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Umowa spłaconego kredytu Nordea – Habitat denominowana kursem CHF nieważna!

Miło nam poinformować, że w dniu 26 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie o sygn. akt I C 1658/21 p-ko PKO BP S.A. wydał wyrok w którym: zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 655.592,99 zł ( sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 5 sierpnia 2021 r. do dnia zapłaty, kosztami procesu obciążył w całości pozwanego […]

Czytaj dalej…