692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Spłacony kredyt frankowy a pozew

Mam spłacony kredyt frankowy, czy nadal mogę dochodzić roszczeń wobec banku. Jeśli tak to jakich ? Czy fakt, że umowa została już wykonana pozbawia mnie jakichkolwiek roszczeń wobec banku? *** Spłacenie kredytu frankowego nie stanowi żadnej przeszkody w skierowaniu roszczenia pieniężnego przeciwko bankowi. W związku z tym, że kredyt został już spłacony, należy skierować powództwo o zapłatę wynikające z nieważności umowy w całości, ewentualnie z częściowej jej bezskuteczności w zakresie […]

Czytaj dalej…