692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Wygrana z Bankiem BPH S.A. w sprawie spłaconego kredytu budowlano – hipotecznego CHF

W dniu 22 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie w składzie SSO Wojciech Machnicki wydał wyrok w sprawie spłaconego kredytu frankowego (sygn. akt: I C 1705/23 ) w którym: zasądził od pozwanego – Banku BPH SA w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 164 274,48 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery 48/100) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 kwietnia 2023 r.;  zasądził od pozwanego na rzecz powodów […]

Czytaj dalej…