692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Egzekucja przeciwko małżonkowi a majątek wspólny

Małżonek zadłużył się, obecnie wszczęta została egzekucja przeciwko małżonkowi. Czy wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnego w przypadku gdy obowiązuje nas ustrój wspólności majątkowej ? Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte […]

Czytaj dalej…