692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Umowa Getin Noble nieważna! Wygrywamy przed SO w Gorzowie Wlkp.

Miło nam poinformować, że w dniu 17 maja 2023 r. uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok w sprawie kredytu indeksowany do CHF p-ko Getin Noble Bank S.A.

Wyrokiem z dnia 17 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. w składzie: sędzia Lidia Wieliczuk, wydał wyrok w którym:

1) zasądził od pozwanej Getin Noble Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów [xxx] łącznie kwotę 117.787 złotych ( sto siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 2 marca 2022 do dnia zapłaty.
2) ustalił, że umowa kredytu hipotecznego nr [xxx] indeksowanego do CHF z dnia [xxx] zawarta pomiędzy powodami [xxx] a Getin Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach, której następca prawnym jest pozwana Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest nieważna.
3) w pozostałej części powództwo oddalił,

4) zasądził od pozwanej Getin Noble Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów [xxx] łącznie kwotę 6.417
złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Bank podnosił ze kredyt powiązany był z działalnością gospodarczą – argument ten był całkowicie chybiony i niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, a tym samym nie został on uwzględniony przez sąd.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi r.pr. Małgorzata Czarnik.