692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Umowa Ge Money Banku nieważna – wygrywamy przed SO w Poznaniu!

Miło nam poinformować, że w dniu 22 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, w sprawie o sygn. akt I C 2630/21, wydał wyrok w którym: 1) zasądził na rzecz każdego z powodów  kwotę po 50.486,22 zł (pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi: a) od kwoty 39.093,54 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) od dnia 17 […]

Czytaj dalej…